Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Відділ аспірантури та докторантури

 

                                                                                         Україна, 20300                                  Телефон:

                                                                     Черкаська область                             (04744) 4-02-81

                                                                     місто Умань                                       електронна адреса:

                                                                     вулиця Садова, 2                               Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.                                         

                                                                     кабінет № 207                                             сайт: https://vad.udpu.edu.ua/                                                                                                                             

  Відділ аспірантури та докторантури (далі – Відділ) є структурним підрозділом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (далі – Університет), знаходиться в загальному підпорядкуванні ректора та безпосередньому підпорядкуванні проректора з наукової роботи.

    У своїй роботі Відділ керується такими нормативно-правовими актами:

    Законом України від 05.09.2017 р. № №2145-VIII «Про освіту»;

    Законом України від 01.07.2014 р. № 1556 - VII«Про вищу освіту» (зі змінами);

    Законом України від 26.11.2015 р. № 848 - VIIІ «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

    Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» (зі змінами);

   Постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 року № 44 «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії»;

  Положенням про відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (нова редакція), затвердженим вченою радою університету (протокол № 3 від 28.09.2021 р.);

   Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (нова редакція), затвердженим вченою радою університету (протокол № 16 від 28.06.2022 р.);

 Положенням про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (нова редакція), затвердженим вченою радою університету (протокол № 1 від 09.08.2022 р.);

  Статутом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (нова редакція), затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України від 31.10.2022 р. № 968 та іншими нормативно-правовими актами.

Відділ не є юридичною особою.

  Мета роботи відділу аспірантури та докторантури – координація діяльності структурних підрозділів університету, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук.

    Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

  • в аспірантурі Університету за очною (денною, вечірньою) та заочною формами навчання;
  • поза аспірантурою (для осіб, які професійно займаються науковою, науково-технічною або науково-педагогічною діяльністю за основним місцем роботи в Університеті).

    Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється:

  • в докторантурі Університету за очною (денною) формою навчання;
  • шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.

     Підготовка осіб в аспірантурі та докторантурі здійснюється:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів (регіональне замовлення);
  • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав університет на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук).

   Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки, прикріплення поза аспірантурою – до п’яти років, а підготовка доктора наук у докторантурі – два роки.

  Відділ несе відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства і внутрішніх (локальних) нормативних документів під час здійснення покладених на нього функцій.

© {2021} Відділ аспірантури та докторантури