1. Академічна доброчесність (Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти)

2. Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах

3. Кодекс академічної доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

4. Етичний кодекс

Рекомендації для підтримки академічної доброчесності:

5. Уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності

6. Рекомендації для ЗВО щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності

7. Основи академічного письма. Методичні рекомендації та програма курсу

8. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності 

9. Академічне письмо. 20 порад щодо написання академічних текстів та представлення результатів дослідження

10. Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)
unicheck logo 600x200px 0

Unicheck - це сервіс з перевірки робіт на плагіат, створений українськими розробниками у 2014 році. Він може використовуватись як окрема програма онлайн, а також інтегруватись з навчальними системами (LMS-Learning Management Systems, як Moodle, Canvas, Sakai, Blackboard, що використовуються університетами, академіями, тощо. Більше 45 українських університетів уже використовує даний сервіс. Також сервіс активно використовується закордоном (США, Іспанія, Бельгія…)

Завдяки детальним звітам, що генерує Unicheck, процес оцінювання кожної роботи стає значно простішим та швидшим. Ми маємо можливість дистанційно давати завдання студентам та коментувати їх роботи, надаючи індивідуальні рекомендації або зауваження.

 

 

© {2021} Відділ аспірантури та докторантури