1.Атестаційний лист здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії

2.Звіт здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії про виконання освітньо-наукової програми

3.Індивідуальний план підготовки здобувача вищої освіти ступеня "Доктор філософії" (2016-2021рр.)

4.Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (з 2022р.)

5.Заява на перевірку (плагіат)

6.Заява на внесення змін до облікових документів

7.Титульна сторінка обґрунтування теми дисертації 

8.Заяви на академічну відпустку 

9.Заява на продовження академічної відпустки

10.Заява на затвердження теми дисертаційного дослідження

11.Заява на перезатвердження теми дисертаційного дослідження

12.Перелік документів для затвердження теми дисертаційного дослідження

13.Заяви на поновлення у списках здобувачів у зв'язку із закінченням терміну академічної відпустки

14.Згода наукового керівника 

15.Заява на відрахування за власним бажанням

© {2021} Відділ аспірантури та докторантури