1.Атестаційний лист

2.Звіт здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії про виконання освітньо-наукової програми

3.Інд_план. 053 Психологія (2016-2021р.)

4.Інд_план. 231 Соціальна робота (2016-2021р.)

5.Інд_план. 032 Історія та археологія

6.Інд_план. 011 Освітні педагогічні науки (2016-2021р.)

7.Індивідуальний план підготовки  здобувача вищої освіти ступеня "Доктор філософії" з спеціальності 053 Психологія денна форма навчання (2021р.)

8. Індивідуальний план підготовки  здобувача вищої освіти ступеня "Доктор філософії" з спеціальності 053 Психологія заочна форма навчання (2021р.)

9. Індивідуальний план підготовки  здобувача вищої освіти ступеня "Доктор філософії" з спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки денна форма навчання (2021р.)

10. Індивідуальний план підготовки  здобувача вищої освіти ступеня "Доктор філософії" з спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки заочна форма навчання (2021р.)

11.Індивідуальний план підготовки здобувача вищої освіти ступеня "Доктор філософії" з спеціальності 231 Соціальна робота (2021р.)

12.Заява на перевірку (плагіат)

13.Зразок заяви для зміни облікових даних

14.Зразок обгрунтування доктор філософії.docx

15.Зразок заяви на академічну відпустку по догляду за дитиною

16.Зразок заяви для затвердження теми дослідження

17.Перелік документів для затвердження теми дослідження

18.Зразок заяви для поновлення в списках аспірантів у зв'язку з закінченням академічної відпустки

© {2021} Відділ аспірантури та докторантури