Підготовка докторів філософії в університеті здійснюється за такими спеціальностями:

053 – Психологія

073 – Менеджмент

231 – Соціальна робота

032 – Історія та археологія 

011 – Освітні, педагогічні науки

 

 

 

 

© {2021} Відділ аспірантури та докторантури