Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини здійснюється за такими спеціальностями:

                                                                                       011 – Освітні, педагогічні науки

                                                                                       032 – Історія та археологія 

                                                                                       053 – Психологія

                                                                                       073 – Менеджмент

                                                                                       231 – Соціальна робота

 

 

 

 

 

 

© {2021} Відділ аспірантури та докторантури