1. Moodle

2. Бібліотека Уманського НУС

3. Міністерство освіти і науки України

4. Електронне наукове фахове видання

5. Електронна бібліотека НАПН України

6. Бібліотека УДПУ імені Павла Тичини

7. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича

8. Державна науково-технічна бібліотека України

9. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

10. Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

11. Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія" 

12. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка

13. Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

14. Наказ МОН № 40 від 12.01.2017 "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації"

15. Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

16. Бібліотека імені А.Ф Залевської (Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України)

 

 

 

© {2021} Відділ аспірантури та докторантури