Рейтинг вступників за мотиваційними листами спеціальність 032-Історія та археологія очна (денна)

Рейтинг вступників за мотиваційними листами спеціальність 073-Менеджмент очна (денна)

Рейтинг вступників за мотиваційними листами спеціальність 053-Психологія очна (денна)

Рейтинг вступників за мотиваційними листами спеціальність 011-Освітні, педагогічні науки очна (денна)

Рейтинг вступників за мотиваційними листами спеціальність 011-Освітні, педагогічні науки заочна

Рейтинг вступників за мотиваційними листами спеціальність 231-Соціальна робота очна (вечірня)

Рейтинг вступників за мотиваційними листами спеціальність 231-Соціальна робота очна (денна)

Рейтинг вступників за мотиваційними листами спеціальність 231-Соціальна робота заочна

 

 

 

© {2021} Відділ аспірантури та докторантури