Рейтинг вступників за мотивацйними листами зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки очна (денна форма навчання) донабір

Рейтинг вступників за мотивацйними листами зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (заочна форма навчання) донабір

Рейтинг вступників за мотиваційними листами зі спеціальності 035 Філологія очна (денна форма навчання) донабір

Рейтинг вступників за мотиваційними листами зі спеціальності 073-Менеджмент очна (денна форма навчання) донабір

Рейтинг вступників за мотиваційними листами зі спеціальності 053-Психологія очна (денна форма навчання) донабір

Рейтинг вступників за мотиваційними листами зі спеціальності 053-Психологія (заочна форма навчання) донабір

Рейтинг вступників за  мотиваційними листами зі спеціальності 035 Філологія (заочна форма навчання)

Рейтинг вступників за мотиваційними листами зі спеціальності 035 Філологія очна (денна форма навчання)

Рейтинг вступників за мотиваційними листами зі спеціальності 032-Історія та археологія очна (денна форма навчання)

Рейтинг вступників за мотиваційними листами зі спеціальності 073-Менеджмент очна (денна форма навчання)

Рейтинг вступників за мотиваційними листами зі спеціальності 053-Психологія очна (денна форма навчання)

Рейтинг вступників за мотиваційними листами зі спеціальності 053-Психологія (заочна форма навчання)

Рейтинг вступників за мотиваційними листами зі спеціальності 011-Освітні, педагогічні науки очна (денна форма навчання)

Рейтинг вступників за мотиваційними листами зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки очна (вечірня форма навчання)

Рейтинг вступників за мотиваційними листами зі спеціальності 011-Освітні, педагогічні науки (заочна форма навчання) 

Рейтинг вступників за мотиваційними листами зі спеціальності 231-Соціальна робота очна (вечірня форма навчання)

Рейтинг вступників за мотиваційними листами зі  спеціальності 231-Соціальна робота очна (денна форма навчання)

 

 

 

 

© {2021} Відділ аспірантури та докторантури