УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

 проводить набір 

Аспірантура

Підготовка здійснюється за 5 освітньо-науковими програмами:

 • 073 Менеджмент;
 • 053 Психологія;
 • 231 Соціальна робота;
 • 032 Історія та археологія;
 • 011 Освітні, педагогічні науки.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійсюється:

 • в аспірантурі;
 • поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, наукову-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи).

Фінансування:

 • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) / місцевих бюджетів (регіональне замовлення);
 • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).

Форма навчання: 

 • очна (денна, вечірня);
 • заочна. 

Нормативний строк підготовки – 4 роки (незалежно від форми навчання).

 

Докторантура

Підготовка здійснюється за 5 науковими програмами:

 • 073 Менеджмент;
 • 053 Психологія;
 • 231 Соціальна робота;
 • 032 Історія та археологія;
 • 011 Освітні, педагогічні науки.

Фінансування:

 • за рахунок коштів державного бюджету (державне замовлення); 
 • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійсюється:

 • у докторантурі університу за денною формою навчання;
 • шляхом самостійної підготовки наукових досягнень до захисту.

Нормативний строк підготовки – 2 роки.

За детальною інформацію звертатися за тел. (04744) 4-02-81

© {2021} Відділ аспірантури та докторантури