035 - Філологія

1. Іноземна мова

2. Українська мова

3. Сучасна українська літературна мова (вступ за іншою спеціальністю)

053 - Психологія

1. Іноземна мова

2. Психологія

3. Загальна психологія (вступ за іншою спеціальністю)

073 - Менеджмент

1. Іноземна мова

2. Загальний менеджмент

3. Менеджмент (всуп за іншою спеціальністю)

231 - Соціальна робота 

1. Іноземна мова

2. Соціальна робота 

3. Соціальна робота та соціально-правовий захист (вступ за іншою спеціальністю)

032 - Історія та археологія                                                                                                                                  

1. Іноземна мова

2. Історія України

3. Історія (вступ за іншою спеціальністю)

011 - Освітні, педагогічні науки

1. Іноземна мова

2. Теорія і методика вищої освіти 

3. Теорія та історія педагогіки (вступ за іншою спеціальністю) 

 

 

© {2021} Відділ аспірантури та докторантури